Om oss

Skaret Skiforening ble stiftet den 24. mars 2010Foreningen skal ta seg av interessene til det brede lag av mosjonister som bruker skiløypene på Skaret. Bl.a arrangere tur-, trenings- og konkurranserenn. Foreningen arrangerer også smørekurs, teknikkurs m.v for sine medlemmer.

Arbeidet til foreningen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.