Om oss‎ > ‎

Historie

Skaret Skiforening ble stiftet den 24. mars 2010Sigmund Julshamn orienterte kort om bakgrunnen for stiftelsen av idrettslaget: 

"Skaret Skisenter, som ble stiftet på begynnelsen av 1980
-tallet, er den organisasjonen som har stått for arbeidet med opparbeiding og oppkjøring av løyper på Skaret.  Dette er et lag som eies av kommuner, idrettslag m.v. For å være medlem i Norges Idrettsforbund kan et lag bare bestå av personlige medlemmer, og Skaret Skisenter er derfor ikke medlem i NIF. Av denne grunn får dette laget heller ikke være med i Frivillighetsregisteret. Man har etter hvert følt behov for en idrettsforening som kan seg av interessene til det brede lag av mosjonister m.v som bruker skiløypene på Skaret. Bl.a kan et slikt idrettslag arrangere renn, både tur-, trenings- og konkurranserenn. Videre kan man arrangere smørekurs, teknikkurs m.v som gavner medlemmene. Et idrettslag vil også kunne delta i Norsk Tippings grasrotandel og momskompensasjonen for frivillige organiasjoner. Pr. 23. mars 2010 hadde 87 kvinner og 398 menn betalt sin kontingent på kr. 100,- , og således meldt seg inn i Skaret Skiforening"

På stiftelsesmøtet 24. mars 2010 ble det bl.a vedtatt at det nye idrettslaget skal hete Skaret Skiforening, og følgende ble valgt:

Leder: Martin Risnes
Nestleder: Svein Rødal
Styremedlemmer: Astri Nilsson, Terje Hoel, Liv Berit Lee
Varamedlemmer: Edmund Talseth, Stig Roar Digernes, Inge Bjerkeli
Revisorer: Martinus Lervåg og Bjørn Mattis Bergseth
Valgkomitè: Morten Lerø (leder), Harry Sekkeseter, Turid Marianne Solheim og Kåre Rørhus (vara)