Om oss‎ > ‎

Vårt formål

Idrettslagets formål - jfr. § 1:
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Foreningen skal ta seg av interessene til det brede lag av mosjonister som bruker skiløypene på Skaret. Bl.a arrangere tur-, trenings- og konkurranserenn. Foreningen arrangerer også smørekurs, teknikkurs m.v for sine medlemmer.